XVII asrda va XIX asrning birinchi yarmida hunarmandchilik va savdo