Xorazm va Buxoro respublikalaridagi ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy o’zgarishlar