Xonliklarning geosiyosiy o’rni, davlat boshqaruvi va ijtimoiy hayot