Xiva xonligiga qarshi qayta harbiy yurishni uyushtirish harakati