XIV asr o’rtalaridan XVII asrgacha bo’lgan adabiyot. Madaniy hayot