Turkistonning xom ashyo manbai va tayyor mahsulotlar bozoriga aylantirilishi