Turkistonda rus aholisining ko’paytirish bo’yicha ko’rilgan choralar