Turkistonda muxtoriyatchilik harakatining shakllanishi. Ikki muqobil yondashuv