Tib qonunlari. 2-jild

Muallif: Abu Ali ibn Sino

Shuningdek o’qing

Ayrim a’zolarda yuz beradigan juz’iy kasalliklar. Miyada turli hollarni paydo qiluvchi bosh kasalliklar haqida umumiy so’z
Miya ahvolini o’rganishda zarur bo’lgan belgilar
Bosh kasalliklari alomatlarini birma-bir [bayon qilish]
Bosh og’riqlari [va] ularning turlari to’g’risida
Bosh og’rig’i to’g’risida umumiy so’z
Bosh og’rig’ida qo’llanadigan umumiy tadbir
Shaqiqa [migren] haqida
Litarg’us, ya’ni sovuq sarsom, uning tarjimasi “unutish” demakdir
Eslash [qobiliyatining] buzilishi
Ish [sevgi]
Tutqachoq
Saqta
Asab kasalliklari
Falash va bo’shashish-shalvirash kasalligi
Yuz falaji [laqva]
Qaltiroq kasalligi, uning turlari belgilari va uni davolash
Ko’z kasalliklari
Ko’zni davolashdagi umumiy qoidalar
Ko’zning sog’lig’ini saqlash va ko’zga zarar yetkazadigan narsalar
Ko’z yallig’lanishi [ramad] va qitiqlanishi
Ko’z yallig’lanishining barcha turlariga va ko’zga nazlalar quyilishiga umumiy bo’lgan davolash [usullari]
Fasl. Ko’zga oq [tushishi]
Ko’rishga zarar yetkazadigan narsalar
Shabko’rlik
Katarakta
Og’iz chaqasi va yomon yaralari
Tishlarni sog’ saqlash
O’pkada bo’ladigan kasalliklar. O’pkani davolash
Xarsillash [rabu, astma]
Xarsillash, nafas qisish va tik turib nafas olishni davolash
Ko’krakda va biqinda bo’ladigan og’riqlar haqida umumiy so’z
O’pka yallig’lanishi [zotturiya]
Shakl, tashqi ko’rinish, yosh va mijoz jihatidan sil kasalligiga qobiliyatli bo’lgan kishilar
Ko’krak va o’pka yaralari – ularning biri sildir
Zotiljamni davolash
O’pka yallig’lanishini davolash
Ko’krak yaralarini va silni davolash
Yurak kasalliklari
Yurak ahvolini dalillar orqali [bilish] yo’llari
Yurak kasalliklarining belgilari
Yurakni davolashning umumiy qoidalari
Xafaqon va uning sabablari
Behushlikning turlari, sabablari va to’satdan o’lishning vajhlari
Qizilo’ngach kasalliklari
Qizilo’ngach shishlari
Me’da kasalliklari
Umumiy yo’l bilan davolash
Me’daga yoqadigan narsalar
Iste’mol qilinganda me’da va ichaklarga zarar qiladian narsalar
Me’da og’rig’i
Me’dada bo’ladigan yaralar
Jigar va uning holatlari. Jigarning ahvolini bilish yo’llari
Jigarni davolash haqida umumiy so’z
Jigarga zararli narsalar
Jigarga yoqadigan [mos] narsalar
Jigar kuchsizligi
Jigar tiqilmalari
Jigar og’rig’i
Jigar va uning yon-berida bo’ladigan shishlar haqida umumiy so’z
Jigar shishi bilan qorin devorining jigar ustida yotgan mushaklaridagi shish o’rtasidagi ayirmalar
Qondan bo’ladigan issiq shishni davolash
Istisqo
“Meshsimon” istisqoni davolash
“Go’sht istisqosi”ni davolash
“Nog’orasimon” istisqoni davolash
Sariq va qorasariq
Sariq kasalligini davolash
Qorasariq kasalligini davolash hamda ikkala xil sariq kasalligi bir yo’la paydo bo’lganda [qo’llaniladigan davolash tadbiri]
Hamma vajh va sabablardan bo’ladigan ich ketish, hatto ichak sirg’anchiqligi, [me’dada] ovqatning buzilishidan bo’ladigan ich ketish, zarab, ichdan qon o’tishi, jagar, taloq, miya va badandan haydalib chiqadigan narsalar va zahir
Qulanj kasalligi va axlatning to’xtalib qolishi
Qulanjni davolash qoidalari
Sovuq qulanjni davolash
Qulanj kasali bilan og’rigan kishilarga zarar qiladigan narsalar
Bavosir
Bavosirni kesish va yorish tadbiri haqida
“Ko’r-kar” bavosir [o’smalari]ni ochish va qonini oqizish tadbiri
Bavosirga qarshi bug’lantiradigan va sepiladigan dorilar haqida so’z
Og’riqni qoldiruvchi dorilar
[Qon] oqishni to’xtatadigan dorilar
Bavosirga uchragan kishilarning ovqati
Buyrak kasalliklari. Buyrakning ahvolini ko’rsatadigan alomatlar
Buyrak og’rig’i va uning iloji
Buyrak toshi
Buyrakda tosh borligining alomatlari
Davolash
Toshlarni maydalaydigan dorilar to’g’risida
Murakkab dorilar
Qaynatma dorilar

счетчик посещений