Sovet mehnatkashlari xalq xo’jaligini tiklash uchun kurashda (1921-1927 yillar). Yangi iqtisodiy siyosatga o’tish