Soliq va majburiyatlar, mehnatkash xalq ahvolining og’irlasha borishi