Shahar xo’jaligining yana rivojlantirishi va Samarqand mehnatkashlari moddiy ahvolining yaxshilanganligi