Shahar xo’jaligining rivojlanishi va mehnatkashlar moddiy farovonligining yaxshilanishi