Shahar xo’jaligining rivojlanishi va mehnatkashlar moddiy ahvolining yaxshilanishi