Shahar xo’jaligi va mehnatkashlar uy-joy turmushi sharoitining yaxshilanishi