Shahar mehnatkashlarining qishloqni sotsialistik qayt qurish uchun kurashi