Samarqand – xalifalikka qarshi olib borilgan ozodlik urushlarining markazi