Samarqand shahridagi me’morlik obidalarini qo’riqlash, o’rganish va tiklash ishlari