Samarqand mehnatkashlarining sovet armiyasi jangchilariga va ko’chirib keltirilgan aholiga g’amxo’rligi