Sadriddin Ayniyning revolyutsiyadan ilgarigi ijodi