O’zbekistonda markscha-lenincha filosofiyani propaganda qilishda Samarqandlik olimlarning roli