O’zbekiston Respublikasining jahon hamjamiyatiga qo’shilishi. Mustaqil O’zbekistonning BMTga qabul qilinishi, uning tarixiy ahamiyati