O’zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining umumxalq tomonidan ma’qullanishi