O’lkada maxfiy siyosiy politsiyaning tashkil qilinishi