Mustaqil O’zbekiston tarkibida suveren Qoraqalpog’iston Respublikasi. O’zbekiston mustaqilligi yillarida Qoraqalpog’iston davlatchiligining taraqqiyoti