Mustamlaka davrida Samarqand. Samarqandni qo’shib olish oqibatlari