Mahalliy davlat hokimiyati tizimida tub o’zgarishlar yasalishi