Madaniy va adabiy hayot. Revolyutsion adabiyotning tug’ilishi