Madaniy qurilishni avj oldirishda Samarqandning roli