Jamiyatni demokratlashtirishga ommaviy axborot vositalari rolining ortib borishi