Iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy hayotdagi beqarorlik (1921-1924 yillar). Turkistonda 20-yillar boshlaridagi siyosiy vaziyatning o’ziga xos xususiyatlari