Iqtisodiy islohotlarning o’ziga xos tamoyillari. Makroiqtisodiyotni barqarorlashtirishga erishish