Ilk o’rta asrlarda Samarqandning suv bilan ta’minlanishi