Ijtimoiy-siyosiy hayotning demokratiyalashuvi. Xalq milliy ongining o’sishi. Mustabid tuzum inqirozining muqarrarligi