Farzand tug’ilmasdan avval amal qilinadigan odatlar