Eng qadimgi adabiy yodgorliklar. Qadimgi madaniyat