YaPONChA MULOZAMAT SIRLARI…

Yapon tilida “men” va “sen” so’zini anglatuvchi nechta so’z borligini bilasizmi? Yapon tilida odat bo’lib qolgan olmoshlar yo’q, “men” yoki “sen” tushunchalarini suhbat mavzusidan va suhbatdoshingizni ijtimoiy maqomi, jinsi, yoshidan kelib chiqib turli o’nta usullar bilan ifodalashingiz mumkin. Masalan, rasman Batafsil