Bosqin arafasida o’zbek xonliklaridagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat