Bolsheviklarning mustabid tuzumiga qarshi kurash. Istiqlolchilik harakati