Avliyoota, Turkiston va Chimkentning bosib olinishi