Arab xalifaligiga qarshi olib borilgan janglar. Xalifalikning harbiy yurishlari