Amir Temur tomonidan Vatan mustaqilligining tiklanishi