Erimga yoqmay qoldim!

Turmush davomida ayolda shunday fikr paydo bo‘lishi tez-tez uchrab turadigan holat. Ayol turmush o‘rtog‘i uchun o‘zini yoqimsizdek his eta boshlaydi. Bu katta muammo. Sababi Birinchidan, ayol tabiatan yoqimli ekanligini his etib yashashi kerak; Ikkinchidan, eri uchun ayol yoqimsiz bo‘lib qolgan Batafsil